About

Born in Norrköping 1988. Living and working in Gothenburg.

Johanmelanderaby(at)gmail.com

Instagram

Utbildning/education:

Konsthögskolan Valand, Master i Fri Konst/Fine Art, Sverige, 2016-2018

Konst och designhögskolan i Bergen, Bachelor i Fri Konst/Fine Art, 2012-2015

Gerlesborgskolan, Stockholm, 2010-2011

Lunnevads folkhögskola Bild o Form, 2007-2009

Utställningar i urval/Selected exhibitions:

We´ll Meet Again, grupputställning/group exhibition, Vulkano, Göteborg, 2022

Another New Beginning, grupputställning/group exhibition, Göteborg, 2022

Loungen, group exhibition/grupputställning, Konstnärshuset/Skf, Stockholm, 2022

Open Studio, Popps Packing, Detroit, 2022

Vad är nytt?, group exhibition/grupputställning, Göteborg, 2021

Hjorten Skulpturpark, group exhibition/grupputställning, Stockholm, 2021

Group show 2, group exhibition/grupputställning, Göteborg, 2020

Vålmen: Time to Indulge, group exhibition/grupputställning, Göteborg, 2020

Spirit Animal, Götaplatsen, Göteborg, 2020

Hjorten Skulpturpark, group exhibition/grupputställning, Stockholm, 2020

Works on paper, group exhibition/grupputställning, Casinot XXH, Malmö, 2020

Donationer till Linköpings kommuns konstsamling, group exhibition/grupputställning, Passagen Konsthall, Linköping, 2020

Hälsning från, group exhibition/grupputställning, Galleri Backlund, Göteborg, 2019

Bad Timing, Akademi Valands examensutställning för Master i Fri Konst/Valand Acedemy Master in Fine Art degree show, Göteborg Konsthall, Gothenburg, 2018

GIFC, group exhibition, 0-0 LA, Los Angeles, 2018

D.Ö.B.R.A, grupputställning/group exhibition, Galleri Sander, Linköping, 2017

Strange Weather, grupputställning/group exhibition, Galleri Ramfjord, Oslo, 2017

Mellankomst, grupputställning med Akademin Valands första års masterstudenter/group show first year Master at Valand Academy, Sjöfartsmuséet, Gothenburg, 2017

RSS#07: Belgium Premium Butter Biscuits, grupputställning/group exhibition, Brussels, 2016

O.T.V.O.V.T, Bachelorutställning/Bachelor degree show, Konsthögskolan i Bergen, 2015

A painters heart, Galleri Fisk, separat utställning/solo exhibition, Bergen, 2015

Kok, Klumpete saus, grupputställning/group exhibition, Bergen, 2014

Allways never, grupputställning/group exhibition, Amsterdam, 2014

Saab art gallery, Inget är glömt, grupputställning/group exhibition, Linköping, 2013

Andre siden, grupputställning/group exhibition, Bergen, 2012

Krogen Amerika, separatutställning/solo exhibition, Linköping, 2012

Galleri femman, separat utställning/solo exhibition, Norrköping, 2012

Galleri kocks, grupp utställning/group exhibition, Stockholm, 2011

Grammofon, I väntan på gökuret, separatutställning/solo exhibition, Norrköping, 2009

Galleri vända sida, Elevutställning Lunnevads folkhögskola, Linköping, 2008, 2009

Stipendier/Grants:

Västra Götalandsregionens ateljéstipendium, Detroit, 2021

Byggnads Kulturstipendium 2020

Helge Ax:son Johnsons stiftelse 2019

Längmanska stiftelsen 2019

Eric Ericsons stiftelse 2018

Diversestipend för nyutdanede kunstnerer 2016

Liljesonska stiftelsen 2015

Liljesonska stiftelsen 2011

Lunnevads folkhögskola 2009

Liljesonska stiftelsen 2009